Khoá học thiết kế Website Blogger A-Z

Bước 1. [Thiết kế Website Blogger] - Cách tại Gmail - và khởi tạo tài khoản Blogger


Bước 2 [ Thiết kế Website Blogger ] Hướng dẫn thay đổi giao diện chuyên nghiệp cho Blogspot

Mẫu giao diện: https://drive.google.com/file/d/13EAO4hVSrgVQTwvKGa9E3PR2Fqtp3J52/view?usp=sharing


 

Bước 3 [ Thiết kế Website Blogger ] Đăng ký đi mua tên miền Website


 

Bước 4 [ Thiết kế Website Blogger ] Hướng dẫn chuyển tên miền về Blogger - Đổi tên miền Blogspot

 


Bước 5 [ Thiết kế Website Blogger] Hướng dẫn chỉnh sửa cài đặt và tạo bài đăng cơ bảnĐăng nhận xét

0 Nhận xét